පාසල් අධ්‍යයන කටයුතු
September 25, 2020

5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ඔක්තෝබර් 11 වැනිදා

2020 අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය
September 25, 2020

මෙවර අපොස (උසස් පෙළ) විභාගය ඔක්තෝබර් 12 වැනිදා

September 24, 2020

ආසාදිතයින් 13කට සුවයි – සුවය ලැබූ සමස්ථ සංඛ්‍යාව 3142ක්

September 24, 2020

ගිනිගත් නැවේ හිමිකරුවන්ගෙන් ශ්‍රී ලංකාවට වන්දියක්