දේශීයව්‍යාපාරික

හම්බන්තොට වරායේ වාහන නිශ්කාශනය කර ගන්නැයි, දැනුම්දීමක්

හම්බන්තොට වරායේ වාහන නිශ්කාශනය

වරායෙන් නිශ්කාශනය කරන වාහන සඳහා මාර්තු 16 සිට අප්‍රේල් 30 දක්වා කාලය තුළ ප්‍රමාද ගාස්තු ඉවත් කරන බවට වරාය බලධාරීන් මීට පෙර දැනුම් දී තිබිණ.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් හම්බන්තොට ජාත්‍යන්තර වරාය සඳහන් කළේ, අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා වරාය පරිශ්‍රය නිරවුල්ව තබා ගන්නා ලෙසට රජය ලබා දුන් උපදෙස් අනුව, හම්බන්තොට වරාය පරිශ්‍රයේ ඇති වාහන 5000කට අධික සංඛ්‍යාවක් නිශ්කාශනය කර ගන්නා ලෙස හම්බන්තොට ජාත්‍යන්තර වරාය වාහන ආනයනකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

ප්‍රමාද ගාස්තු අය නොකිරිමේ සහනය අප්‍රේල් 30 වනදායින් පසු යළි දීර්ඝ නොකරන බව හම්බන්තොට වරයා බලධාරීහු සඳහන් කළහ.