ගොසිප්විදේශීයව්‍යාපාරික

ෆේස්බුක් විසින් GIF-maker Giphy මිලදී ගෙන ඇත.

ෆේස්බුක් විසින් GIF

ෆේස්බුක් විසින් GIF-maker Giphy මිලදී ගෙන ඇති අතර එය ඉන්ස්ටග්‍රෑම් කණ්ඩායමේ කොටසක් බවට පත් කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

ග්‍රැෆිකල් ඉන්ටර්චේන්ජ් ෆෝමැට් (GIF) යනු සජීවිකරණ රූපයක් හෝ කෙටි ශබ්ද රහිත වීඩියෝවකි. හැඟීම් හෝ විහිළුවක් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා ඒවා බොහෝ විට සමාජ මාධ්‍යවල හෝ පණිවිඩකරණ යෙදුමේ භාවිතා වේ. Giphy යනු මෙම රූප නිර්මාණය කිරීම සහ ගබඩා කිරීම සඳහා විශාලතම අඩවි වලින් එකකි.

ඇක්සියෝස් (Axios) හි මිල වාර්තා අනුව ඩොලර් මිලියන 400 (ඩොලර් මිලියන 330) ක ගනුදෙනුව අගය කරයි, නමුත් ෆේස්බුක් අවසාන මිල තහවුරු කර නැත.

BBC