උණුසුම් පුවත්දේශීයවිශේෂාංග

විදෙස්ගත ශ්‍රී  ලාංකිකයන් ලියාපදිංචියට වෙනම වෙබ් අඩවියක්

විදෙස්ගත ශ්‍රී  ලාංකිකයන් ලියාපදිංචියට වෙනම වෙබ් අඩවියක්

විදේශගතව සිටින  ශ්‍රී  ලාංකිකයන් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා වෙනම වෙබ් අඩවියක් හඳුන්වා දීමට විදේශ සබඳතා අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන ඇත.

කොරෝනා වැනි වසංගත මෙන්ම හදිසි අවස්ථාවල දී කඩිනමින් තොරතුරු ලබා ගැනීමට මෙම වෙබ් අඩවියේ දත්ත උපයෝගී කර ගත හැකි බව එම අමාත්‍යාංශය කියයි. මෙම වෙබ් අඩවිය යාවත්කාලීන කිරීම වෙනුවෙන්  ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ සහයෝගය ද හිමිව ඇත.

නව වෙබ් අඩවියේ ලිපිනය – www.contactsrilanka.mfa.gov.lk