ගොසිප්විදේශීය

ඉන්දියාව Lockdown කාලය මැයි 03 දක්වා දීර්ඝ කෙරේ

Lockdown India

ඉන්දියාවේ සියලු කටයුතු වසා දැමීමේ (Lockdown) කාල සීමාව දීර්ඝ කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි නිවේදනය කර ඇත.

විදෙස් මාධ්‍ය සඳහන් කරන්නේ මැයි 03 දක්වා එම කාල සීමාව දීර්ඝ කරන බවයි .

මීට පෙර ඉන්දියාව දින 21 ක කාලයකට වසා දැමීමට තීරණය  කර තිබුණි.

“ඔබ සියලු පුරවැසියන්ට මම ආචාර කරමි,” මෝඩි මහතා රූපවාහිනී දේශනයක දී කියා සිටියේ වෛරසයට එරෙහි සටනට ඉන්දියානුවන් දැක්වූ සහයෝගයට ස්තූතිවන්ත වන බවයි.

වසා දැමීම (Lockdown) යටතේ, සිල්ලර බඩු සහ ෆාමසි වැනි අත්‍යවශ්‍ය ව්‍යාපාරවලට පමණක් විවෘතව සිටීමට අවසර ඇත. නගර ප්‍රවාහන සේවා හදිසි කාර්ය මණ්ඩලයට සහ විශේෂ ගමන් බලපත්‍ර ඇති අයට පමණක් සීමා වේ.

සියලුම දුම්රිය හා ගුවන් ගමන් අත්හිටුවා ඇත.