ගොසිප්විශේෂාංගව්‍යාපාරික

මැසෙන්ජර්, ඉන්ස්ටග්‍රෑම් චැට් සේවාව යතාතත්වයට

Messenger and Instagram

අද උදැසන බාදාවක්ව පැවති මැසෙන්ජර්, ඉන්ස්ටග්‍රෑම් චැට් සේවාව යතාතත්වයට පත්වී ඇත.
ෆේස්බුක් ආයතනය මේ පිළිබද සමාව අයදියි.

“අද මුලදී, සමහර පුද්ගලයින් මැසෙන්ජර්, ඉන්ස්ටග්‍රෑම් හෝ සේවා ස්ථාන චැට් මගින් පණිවිඩ යැවීමට හෝ ලැබීමට අපහසු වී ඇත. එතැන් සිට මෙම ගැටළුව විසඳා ඇති අතර කිසියම් අපහසුතාවයක් සඳහා අපි සමාව අයදිනවා.”