උණුසුම් පුවත්දේශීය

අද (10) දින කොවිඩ් මරණ 4ක් වාර්තා වේ

මරණ

අද (10) දිනය තුළ කොවිඩ් ආසාදිත මරණ 4ක් වාර්තා වී ඇතැයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා තහවුරු කර තිබේ.

ඒ අනුව මෙරටින් මේ දක්වා කොරෝනා මරණ 40ක් වාර්තා වී ඇත.

මියගිය පුද්ගලයින් අතර එක් කාන්තාවක් සහ පුරුෂයන් තිදෙනකි.