උණුසුම් පුවත්දේශීය

ආරක්ෂ අංශ නිලධාරින් වෙනුවෙන් විශේෂ පියවරක්

ත්‍රිවිඩ හමුදා සාමාජිකයින් කොරෝනා වෛරස් ආසාදනයෙන් වළක්වා ගැනීම සඳහා සෑම හමුදාවක් විසින්ම ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග අධ්‍යනය කර එකි පියවර ක්‍රියාත්මක කිරිම සඳහා උපදෙස් ලබා දීම පිණිස පත් කරන ලද ජනාධිපති කාර්යය සාධන බලකායේ විෂය පථය පුළුල් කිරිමට පියවර ගෙන තිබේ.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතගේ උපදෙස් පරිදි ජනාධිපති ලේකම් පී.බී ජයසුන්දර මහතා විසින් අදාළ විෂය පථය පුළුල් කිරිම සඳහා වු ගැසට් නිවේදනය ඊයේ (21) දිනයේ නිකුත් කර ඇති බව වාර්තා වේ.

මා(ර්)ෂල් මෆ් ද එයා(ර්) ෆෝස් රෝෂාන් ගුණතිලක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පුද්ගලයින් 06 දෙනෙකු ගෙන් යුත් අදාළ කාර්යය සාධක බලකාය පසුගිය අප්‍රේල් 27 වන දින පත්කරනු ලැබුවේය.

වර්තමානයේ දි මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහිවුවන් සහ බන්ධනාගාර රැඳවියන් අතර කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීමේ ප්‍රවනතාවක් පෙන්නුම් කරන බැවින් මෙම වෛරසය පැතිරීම පාලනය කර ගැනීම සහ සමාජ ගත වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා ඉතා කඩිනම් ක්ෂණික ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම අත්‍යාවශ්‍ය බව ජනාධිපති ලේකම්වරයා පෙන්වා දී ඇත.

ඒ අනුව අදාළ ජනාධිපති කාර්යය සාධක බලකායේ විෂය පථය තුළට ත්‍රිවිඩ හමුදා සාමාජිකයින්ට අමතරව මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වී පුනරුත්ථාපනය වන පුද්ගලයින් සහ බන්ධනාගාර රැඳවියන් ද ඇතුළත් කර තිබේ.

ඒ අනුව ජනාධිපති කාර්යය සාධක බලකාය සිය කාර්යයන් ඉටුකිරීමේ දි මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වි පුනරුත්ථාපනය වන පුද්ගලයින් සහ බන්ධානාගාර රැඳවියන් සම්බන්ධයෙන් ද අදාළ කාර්යයන් ඉටුකළ යුතු බව ජනාධිපති ලේකම්වරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් වේ.