උණුසුම් පුවත්දේශීය

ඉක්මනින් කොවිඩ් රෝගීන් හඳුනාගැනීමට ක්‍රමවේදයක්

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අනුමැතිය ලත් රැපිඩ් පරීක්ෂණ කට්ටල ලක්ෂ දෙකක් පසුගිය දිනයේදී මෙරටට ආනයනය කර ඇති අතර ඉදිරි සතියක කාලය තුළ තවත් කට්ටල ලක්ෂ අටක් ගෙන්වීමට සැලසුම් කර තිබේ.

කොවිඩ් රෝගීන් කඩිනමින් හඳුනාගැනීම සඳහා “රැපිඩ් ප්‍රතිදේහ පරික්ෂාවන්“ දෙකකට අනුමැතිය දීම සම්බන්ධයෙන් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ප්‍රධානියා පසුගියදා නිවේදනය කළේය.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධාන ප්‍රධානී වෛද්‍ය ටෙඩිස්රෝස් ඇවිහනොමි ග්‍රේබ්‍රියෙස් මහතා කියාසිටියේ, “පසුගිය සතියේ ප්‍රමිතියෙන් ඉහළ රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරික්ෂාවකට අනුමැතිය දීම හරහා අපි ඉතා වැදගත් සංධිස්ථානයකට පැමිණියා. තවත් වේගවත් පරීක්ෂණ ඉදිරියේදී පැමිණෙයි. අද මට හොඳ ප්‍රවෘත්තියක් තියෙනවා. මිනිත්තු 15ත් 20ත් අතර කාලයකින් මෙම පරීක්ෂණ විශ්වසනීය ප්‍රතිඵල ලබාදෙනවා පැය ගණනකින්. දින ගණන් ගත නොකර ඉතා අඩු පිරිවැයකින් සංකීර්ණ නොමැති උපකරණ හරහා,“යනුවෙනි.