උණුසුම් පුවත්දේශීයවිදේශීය

එල්ටීටීඊ තහනම පවත්වා ගෙන යායුතු බව ඉන්දියාව එක්සත් රාජධානිය ට දන්වයි

එල්ටීටීඊ සංවිධානයට එරෙහිව පනවා තිබූ තහනම දිගටම පවත්වා ගෙනයා යුතු බව ඉන්දියාව එක්සත් රාජධානිය ට දැනුම් දී තිබේ.

එම සංවිධානයට එරෙහි තහනම ඉවත් නොකළ යුත්තේ ඇයි ද යන්න පිළිබඳ ව තොරතුරු එක්සත් රාජධානිය සමග හුවමාරු කරගෙන ඇති බව ද ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා පවසයි.

ඉන්දියාව එවැනි ඉල්ලීමක් කර ඇත්තේ එක්සත් රාජධානියේ "තහනම් කරන ලද සංවිධාන පිළිබඳ අභියාචනා කොමිසම" විසින් පසුගිය මාසයේ දී එල්ටීටීඊ සංවිධානය ත්‍රස්තවාදී සංවිධානයක් ලෙස තිබූ නම්කිරීම ඉවත් කළේය.

එක්සත් රාජධානියේ "තහනම් කරන ලද සංවිධාන පිළිබඳ අභියාචනා කොමිසම" ගත් තීරණය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා රජයේ අවධානය යොමුව ඇති බව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය පසුගිය මස නිවේදනය කළේය.