උණුසුම් පුවත්දේශීය

කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රවාහනය සඳහා බස්රථ ඉල්ලුම් කිරීමට අවස්ථාවක්

බස් ගාස්තු වැඩි නොකිරීමට සියලු බස් සංගම් එකඟ වෙයි

කොවිඩ් -19 වසංගත තත්ත්වය හමුවේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව සේවා ස්ථානයන් වෙත කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහ ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව විසින් අන්තර් පළාත් බස්රථ යෙදවීමට තීරණය කර තිබේ.

රාජ්‍ය, අර්ධ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික ආයතනයන් හී සේවය කරනු ලබන කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රවාහනය සඳහා මෙම බස් රථ යෙදවීමට නියමිතය.

ඒ අනුව මෙම ප්‍රවාහන සේවා අවශ්‍යකරන ආයතන ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාවේ පහත වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් අයදුම් පත්‍ර බාගත කිරීමට හැකිය.

එම අයදුම් පත්‍ර සම්පූර්ණ කර මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ (ඔන්ලයින්) පහත සඳහන් විද්‍යුත් ලිපිනයට, වට්ස්ඇප් අංකයට හෝ ෆැක්ස් අංකයට යොමුකළ හැකි බව ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරයි.

වෙබ් අඩවිය - www.ntc.gov.lk
විද්‍යුත් ලිපිනය - [email protected]
වට්ස්ඇප් අංකය - 0704361101
ෆැක්ස් අංකය - 0112503725

මේ සම්බන්ධ වැඩි විස්තර 1955 දුරකථන අංකය අමතා ලබාගත හැකිය.

මේ අතර බස්රථ සේවා ලබාදීමට කැමති වලංගු අන්තර් පළාත් මගීසේවා අවසර පත්‍ර හිමි බස්රථ හිමිකරුවන් ඉහත අංකය අමතා ලියාපදිංචි වන ලෙසද ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව පවසයි.