උණුසුම් පුවත්දේශීය

කොටුව ඇතුළු ප්‍රදේශ කිහිපයකට නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය

නුවරඑළියට නි⁣රෝධායන ඇඳිරි නීතිය

කොටුව, පිටකොටුව, බොරැල්ල සහ වැලිකඩ යන පොලිස් බලප්‍රදේශයන්ට ද අද (25) සවස 6.00 සිට නැවත දැනුම්දෙනතුරු නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය පනවනු ඇත.

කොවිඩ් -19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය මේ බව නිවේදනය කළේය.