උණුසුම් පුවත්දේශීය

කොවිඩ් ආසාදිතයින් හඳුනාගැනීමට රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂා ඇරඹේ

රැපිඩ් ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් හෙවත් ක්ෂණික ප්‍රතිදේහජනක පරීක්ෂාවන් සිදුකිරීම සඳහා සකස් කරන ලද මාර්ගෝපදේශ මාලාව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් අද (18) නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් මෙරටට ලැබුණු රැපිඩ් ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් කට්ටල අද සිට එලෙස භාවිතයට ගැනීමට උපදෙස් දී ඇත.

ඒ අනුව ජාතික රෝහල්, ශික්ෂණ රෝහල්, මහ රෝහල්, දිස්ත්‍රික් රෝහල්, ප්‍රාදේශිය රෝහල් ඇතුළු රජයේ සියලු රෝහල්වලදී මෙම පරීක්ෂාව සිදුකළ හැකිය.

හදිසි ප්‍රතිදේහජනක පරීක්ෂණ සිදුකිරීමේදී ක්ෂුද්‍රජීවි විද්‍යාඥයෙකු හෝ වෛරස්වේදියෙකුගේ උපදෙස් සහ අධීක්ෂණයට යටත්විය යුතු බව සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා නිකුත් කළ මාර්ගෝපදේශන මාලාවේ සඳහන් වේ.

ඒ අනුව අද කොළඹ මහනගර සීමාව තුළ සහ ඒ ආශ්‍රිත අනිකුත් ප්‍රදේශවල රෝගීන් ඉක්මණින් හඳුනාගැනීම සඳහා රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාව ආරම්භ කර තිබේ.