උණුසුම් පුවත්දේශීය

ගාල්ල අධ්‍යාපන කොට්ඨාසයේ පාසල් වැසේ

පාසල් අධ්‍යයන කටයුතු

ගාල්ල අධ්‍යාපන කොට්ඨාසය තුළ පිහිටා ඇති සියලුම පාසල් හෙට (07) සිට දින 3ක් වසාදැමීමට තීරණය කර තිබේ.

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම් නිවේදනය කළේ ගාල්ල අධ්‍යාපන කොට්ඨාසය තුළ පාසල් 26ක් ඇති බවය.

මේ අතර අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් යාපනය සහ කිලිනොච්චිය යන දිස්ත්‍රික්ක දෙකෙහි සියලුම පාසල් හෙට දිනයේ (07) වසා දැමීමට තීරණය කර තිබේ.