උණුසුම් පුවත්දේශීය

ගූගල් සේවාවන් තාවකාලිකව බිඳවැටේ

Google services

ලොවපුරා ගූගල් සේවා තාවකාලිකව බිඳවැටී ඇති බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව යූ ටියුබ්, ජී මේල්, ගූගල් ඩ්‍රයිව් සහ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මෙවලම් කිහිපයක් බිඳවැටී තිබුණු.

එසේ බිඳවැටී සුළු වේලාවකින් අනතුරුව සමහර රටවල සේවාව නැවත ස්ථාපනය කිරීමට එම ආයතනය සමත් වී තිබේ.

නමුත් එසේවීමට හේතුව මෙතෙක් හෙළි වී නොමැත.