උණුසුම් පුවත්දේශීය

ජනපති ලේකම්ගෙන් රාජ්‍ය සේවකයින්ට ආයාචනයක්

ජනපති ලේකම්ගෙන්

රටේ පවතින වත්මන් තත්ත්වය හමුවේ මැයි මාසයේ වැටුප හෝ ඉන් කොටසක් රජයට පරිත්‍යාග කරන ලෙස ජනාධිපති ලේකම් පී.බී ජයසුන්දර මහතා සියලු රාජ්‍ය සේවකයින්ගෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

එම ආයාචනය සහ රටේ තත්ත්වය පිළිබඳ සවිස්තර පැහැදිලි කිරීමක් සහිත තම ලිපිය රාජ්‍ය සේවයේ සියලු දෙනා හට ඔවුන්ගේ ප්‍රධානීන් මාර්ගයෙන් යොමු කරන බව ද එහි සඳහන් විය.

රජ්‍ය සේවයේ වැටුප් හා දිමනා සඳහා මාසිකව රුපියල් බිලියන සියයකට ආසන්න මුදලක් වැය වන අතර එක් මසක එම මුදල වැන්දඹු අනද්දරු ගෙවීම් සඳහා යෙදවිමට හැකි වුවහොත් රාජ්‍ය ආදායම වැඩි කර ගැනිමට හැකියාව පවතින බව ජනාධිපති ලේකම්වරයා පවසයි.

ඇතැමුන්ට මාසක වැටුප දීම අපහසු විය හැකි වුවද, ඉන් අඩක්, සතියක වැටුපක්, දිනක වැටුපක් වශයෙන් දායකත්වය ලබාදිය හැකි යැයි තමා විශ්වාස කරන බව ජනාධිපති ලේකම්වරයා පවසයි.

මෙවැනි දායකත්වයන් තුළින් රාජ්‍ය සේවය නම් වූ උත්තරීතර සේවාව ශක්තිමත් කිරිමට ද එහි ගෞරවනීයත්වය රැක ගැනිමට මෙම ක්‍රියාව මඟින් හැකි වනු ඇතැයි තමා විශ්වාස කරන බව ද ජනාධිපති ලේකම්වරයා නිකුත් කළ ලිපියේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වෙයි.