උණුසුම් පුවත්දේශීය

අද රාත්‍රී 8 සිට සඳුදා අලුයම 5 දක්වා දිවයිනටම ඇඳිරි නීතිය

ඇඳිරි නීතිය

අද රාත්‍රී (16) 8 සිට එළැඹෙන සඳුදා අලුයම 5 දක්වා සමස්ත දිවයිනටම ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි.

මේ අතර හැඳුනුම්පතේ අවසාන අංකය අනුව බැහැරට යාම සඳහා සහ හෙට අවසරයක් නැත.

හැඳුනුම්පතේ අවසාන අංකය අනුව බැහැර යාම ගැන නිකුත් කළ නිවේදනයට අනුව අවසර හිමිවන්නේ සඳුදා සිට සිකුරාදා තෙක් පමණි.