උණුසුම් පුවත්දේශීය

නවවන පාර්ලිමේන්තුව සඳහා පැවති ඡන්ද විමසීම අවසන්

ඡන්ද විමසීම පස්වරු 05.00ට අවසන් කෙරුණු බව මැතිවරණ කොමිශන් සභාව සඳහන් කළේය

ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන 12,985 කදී අද (05) උදෑසන 07.00ට ආරම්භ කෙරුණු ඡන්ද විමසීම පස්වරු 05.00ට අවසන් කෙරුණු බව මැතිවරණ කොමිශන් සභාව සඳහන් කළේය.

අද දිනයේ ඡන්ද විමසීම ඉතා සාමකාමීව පැවති බව මැතිවරණ කොමිශන් සභාව සඳහන් කළේය.

මුද්‍රා තබන ලද ඡන්ද පෙට්ටි මේ වන විට ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන වෙත රැගෙන එමින් පවතින බව දිස්ත්‍රික් තේරීම්භාර නිලධාරීවරුන් සඳහන් කළේය.