උණුසුම් පුවත්දේශීය

නව පොලිස්පති චන්දන වික්‍රමරත්න මහතා වැඩ අරඹයි

New IGP Chandana Wickramaratne

නව පොලිස්පතිවරයා ලෙස චන්දන වික්‍රමරත්න මහතා අද (27) පොලිස් මූලස්ථානයේදී සිය රාජකාරී ආරම්භ කර ඇති අතර ඔහු මෙරට 35වන පොලිස්පතිවරයා වේ.

මෙතෙක්, වැඩබලන පොලිස්පති ලෙස කටයුතු කළ වික්‍රමරත්න මහතාගේ නම පසුගියදා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් පොලිස්පතිවරයා ලෙස නිර්දේශ කර තිබූ අතර එය පාර්ලිමේන්තු සභාව විසින් තහවුරු කර තිබුණි.