උණුසුම් පුවත්දේශීය

පාසල් ආරම්භ කිරීම පියවර 4 කට

පාසල් නිවාඩු කාලය ජුනි මස 29 දායන් අවසන් කිරීමට තීරණය කර ඇති බවත් ඒ අනුව පාසල් ආරම්භ කිරීම පියවර 4කට සිදු කරන බවත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පැවැවෙන විශේෂ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව අමතමින් පවසයි.

එහි පළමු පියවර අනුව, ජුනි මස 29 වනදා පාසල ආරම්භ වන්නේ විදුහල්පතිවරුන්ට, ගුරුවරුන්ට, අනධ්‍යනය කාර්ය මණ්ඩල සහ පාසල් කළමනාකරණ මන්ඩල සඳහාය.

ඉන් පසු දෙවන පියවර අනුව, ළමුන් සඳහා පාසල් විවෘත වන්නේ ජුලි මස 06 වනදා සිටයි.

ඒ අනුව පළමුවෙන් පාසලට පැමිණෙන්නේ 13 වසර 11 වසර සහ 5 වසර සිසුන්ට පාසලට පැමිණිමට අවසර ලැබෙනු ඇති.

එමෙන්ම තෙවන පියවර අනුව ජුලි මස 20 වනදා සිට 24 වනදා දක්වා පාලසට පැමිණේන්නේ 12 සහ 10 ශ්‍රේණිවල සිසුන් පමණයි.

සිව්වන අදියර ආරම්භ වන්නේ ජුලි 27 වදා සිටයි.

එම දිනයේ සිට පාලසට පැමිණේන්නේ 3, 4, 6, 7, 8 සහ 9 වන ශ්‍රේණි සිසුස් පමණයි.

කෙසේ වෙතත් පළමු සහ දෙනව ශ්‍රේණි සිසුන්ට පාලසට පැමිණීම සඳහා තවමත් දිනයක් තීන්දු කර නොමැති බව අමාත්‍යවරයා එහිදි පැවසීය.

තවද මෙවර උසස් පෙළ විභාගය සැප්තැම්බර් මස 7 වන දින සිට ඔක්තෝබර් 2 වන දින තෙක් පැවැත් වීමට තීරණය කර තිබේ.

එමෙන්ම 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය මෙවර සැප්තැම්බර් මස 13 වන දින පැවැත් වීමට තීරණය කර තිබේ.