උණුසුම් පුවත්දේශීය

පොළොන්නරුව වෙහෙරගොඩ යාය ප්‍රදේශයට සංඝරත්නය වඩිති

Weheragoda Yaya

ආන්දෝලනයට තුඩු දී ඇති පොළොන්නරුව ජලගැලුම් නිම්න ජාතික වනෝද්‍යානයේ සංවේදී කලාපයක් වන වෙහෙරගොඩ යාය ප්‍රදේශයේ අනවසරයෙන් ඉදිකර ඇති ගවමඩු ඇතුළු ඉදිකිරීම් මහා සංඝරත්නයේ මැදිහත්වීමෙන් අද ඉවත් කෙරුණි.

පොළොන්නරුව ජලගැලුම් නිම්න ජාතික වනෝද්‍යානයේ සංවේදී කලාපයක වගා කටයුතු කිරීමට හා කිරි ගවයින්ට තෘණ ආහාරයට ගැනීම සඳහා යළි ඉඩදෙන ලෙසට ප්‍රදේශවාසීන් කළ ඉල්ලීමක් පිළිබඳ සොයා බැලීමට පසුගිය නොවැම්බර් 25 වැනිදා එහි ගිය විමලවීර දිසානායක රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සහ නිලධාරීන් අතර උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇති විය.

එම සිද්ධියට පාදක වූ වෙහෙරගොඩ යාය ප්‍රදේශය මේ වන විට අනවසර වගා ඇතුළු මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් විනාශ වී ඇති අතර, එහි මී, කුඹුක් ඇතුළු පැළ රෝපණය කිරීමේ වැඩසටහනක් වනජීවි නිලධාරීන් ඊයේ ආරම්භ කර තිබේ.

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ මහා සංඝරත්නය හා සිංහලේ අපි සංවිධානය, පොළොන්නරුව වන ජීවි කලාපයේ වන ජීවි නිලධාරීන් ඇතුළු පිරිසක්ද අද එම වැඩසටහනට සහාය දැක්වුහ.