උණුසුම් පුවත්දේශීය

බස්නාහිරින් පිට පළාත්වලට බස් රථ ධාවනය නවතී

වහාම ක්‍රියාත්මකවන පරිදි ලබන 15 වනදා රාත්‍රී දක්වා බස්නාහිර පළාතෙන් පිටතට ධාවනයවන බස් රථ සහ බස්නාහිර පළාතට පැමිණෙන බස් රථ ධාවන කටයුතු නතරකරන ලෙස ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මහතා සියලු බස් රථ හිමියන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

Comment here