උණුසුම් පුවත්දේශීය

බුරවි සුළි කුණාටුව ලංකාවෙන් ඉවතට

Buravi Hurricane

“බුරවි“සුළි කුණාටුව තවදුරටත් දිවයිනෙන් ඉවතට ගමන්කරමින් පවතී.

අවවාදාත්මක නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කර සිටියේ, සුළි කුණාටුවේ බලපෑම ගොඩබිම ප්‍රදේශ සඳහා අඩුවනු ඇති බවය.

කොළඹ සිට පුත්තලම සහ කන්කසන්තුරය හරහා ත්‍රිකුණාමලය දක්වා වන ගැඹුරු සහ නොගැඹුරු මුහුදු ප්‍රදේශවල හෙට (04) දින උදෑසන වනතුරු තවදුරටත් ධීවර හා නාවික කටයුතුවල නොයෙදෙන ලෙස අවවාද කරනු ලැබේ.

සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශවල ධීවර හා නාවික කටයුතුවල යෙදීම පිළිබඳ අවධානයෙන් සිටිය යුතු බවත් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.