උණුසුම් පුවත්දේශීය

බොරැල්ල පොලිසියේ 41කට කොවිඩ්

බොරැල්ල පොලිසියේ නිලධාරීන් 41 දෙනෙකුට කොවිඩ් -19 වෛසරය වැළඳී ඇති බවට තහවුරු වී තිබේ.

ඒ අනුව කොවිඩ් ආසාදිත පොලිස් නිලධාරීන් සියලුදෙනා මේ වනවිට කළුතර පොලිස් රෝහල වෙත යොමු කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

බොරැල්ල පොලිසිය වෙත සාමාන්‍ය ජනතාවගේ පැමිණීම නවතාදමා ඇති බව වැඩිදුරටත් වාර්තා වෙයි.