උණුසුම් පුවත්දේශීය

මහින්ද දේශප්‍රිය මහතාට අලුත් තනතුරක්

MAHINDA DESHAPRIYA

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ හිටපු සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා සීමා නිර්ණය කොමිසමේ සභාපති ලෙස පත්කර තිබේ.

කොමිෂන් සභාවේ සෙසු සාමාජිකයන් වන්නේ ජයලත් රවී දිසානායක සහ පී.එච්.ජී. ප්‍රේමසිරි යන මහත්වරුන්ය.