උණුසුම් පුවත්දේශීය

මිනුවන්ගොඩ – පෑලියගොඩ පොකුරෙන් තවත් ආසාදිතයින් 164ක්

Covid-19

තවත් කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් 164ක් වාර්තා වු බව සෞඛ්‍ය අංශ පවසති.

ඉන් 8 දෙනෙකු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවල සිටින අශ්‍රිතයින් හෝ කාර්ය මණ්ඩලය වේ.

අනෙක් 156දෙනා පෑලියගොඩ කොවිඩ් පොකුරේ අශ්‍රිතයින් බව සෞඛ්‍ය අංශ පවසති.

අද (27) වන විට මිනුවන්ගොඩ හා පෑලියගොඩ කොවිඩ් පොකුරේ සමස්ථ ආසාදිතයින් ගණන 5396ක් වේ.