උණුසුම් පුවත්දේශීය

මෙරට වාර්තු වු 22 වන කොවිඩ් මරණය ගැන නිවේදනයක්

මරණ

කොවිඩ් ආසාදිත මරණයක් ලෙස මෙරට වාර්තු වු 22 වන කොවිඩ් මරණය නොසැලකීමට තීරණය කර ඇති බව දන්වමින් රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

වසංගත රෝග විද්‍යා අංශයේ ප්‍රධාන වසංගත රෝග විද්‍යාඥ වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර මහතා විසින් එවා ඇති ලිපියක් උපුටා දක්වමින් එම නිවේදනය නිකුත් කර තිබේ.

-උපුටා ගැනීම-

2020 ඔක්තෝබර් මස 31 වන දින පානදුර රෝහලට ඇතුළත් කිරීමේ දී මියගොස් සිටි 27 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකු කොවිඩ් 19 ආසාදිතයෙක් බව පසුව තහවුරු කරන ලදී. මෙම පුද්ගලයා කොවිඩ් 19 ආසාදිතයන් අතර සිදුවු 22 වන මරණය ලෙස වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය විසින් වාර්තා කරන ලදී. එහෙත් මෙම මරණයට කොවිඩ් 19 රෝගයේ දායකවීමක් නොමැත.

කොවිඩ් 19 රෝගයේ බලපෑම තක්සේරු කිරීම සඳහා වැදගත් වන්නේ එම රෝගයේ දායකත්වයෙන් සිදුවන මරණ බැවින් එම මරණය වෙනම වාර්තා කිරීමට තීරණය කර ඇත.

මේ අනුව මේ දක්වා ශ්‍රී ලංකාව තුළ කොවිඩ් 19 නිසා සිදුවු මරණ සංඛ්‍යාව 21ක් පමණක් බව වාර්තා කරමි

වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර
ප්‍රධාන වසංගත රෝග විද්‍යාඥ

-උපුටා ගැනීම අවසන්-