උණුසුම් පුවත්දේශීය

රජයේ කාර්යාලවල මහජන දිනය හෙට නොපැවැත්වේ

හෙට (05) එනම් සඳුදා දින රජයේ කාර්යාලයන්හි පැවැත්වෙන මහජන දිනය මේ සතිය තුළ නොපැවැත්වෙන බව රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ජේ.ජේ රත්නසිරි මහතා දන්වා ඇත.

මීළඟ සතියේ පැවැත්වීමට නියමිත මහජන දිනය සම්බන්ධයෙන් පසුව දැනුම් දෙන බවද රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත්කළ නිවේදනයේ සඳහන් වේ.