උණුසුම් පුවත්දේශීය

ලංකාවේ කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 368 දක්වා ඉහළට

කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන

කොරෝනා වෛරසය ආසාදිත තවත් පුද්ගලයන් 38 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබේ.

ඒ සමගින් වෛරසය ආසාදිත ප්‍රමාණය 368 දක්වා ඉහල යයි. (2020-04-23 10.00 P.M.)

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය තහවුරු කරයි.