උණුසුම් පුවත්දේශීය

ශිෂ්‍යත්ව හා උසස් පෙළ විභාග කල් දාන්නේ නැහැ -අධ්‍යාපන ඇමති

2020 අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය

සෞඛ්‍ය මර්ගෝපදේශයන්ට යටත්ව 05 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය හා අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාගය නියමිත පරිදි පවත්වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී. එල්. පීරිස් මහතා පවසයි.

රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ පැවති මාධ්‍ය හමුවක දී අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා පැවසූවේ ඒ අනුව, ඔක්තෝබර් 11වන දා ශිෂ්‍යත්ව විභාගය නියමිත පරිදි පැවැත් වෙන බවය. ඒ අනුව මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට සිසුන් 331,000ක් පෙනී සිටීමට නියමිතය.

අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාගය නියමිත පරිදි ඔක්තෝබර් 12 වන දා ආරම්භ කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී. එල්. පීරිස් මහතා පවසයි.

Comment here