උණුසුම් පුවත්දේශීය

සීදූව පොලිස් බල ප්‍රදේශයටත් ඇඳිරිනීතිය

ඇඳිරි නීතිය

සීදූව පොලිස් බල ප්‍රදේශයට ද ඇඳිරිනීතිය පැනවීමට තීරණය කළ බව නියෝජ්‍ය පොලිස්පති, පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක අජිත් රෝහණ මහතා පවසයි.

Comment here