උණුසුම් පුවත්දේශීය

සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාස 354 න් 240 ක්ම කොවිඩ් ඉහළ අවදානමක

Covid 19 Map Sri Lanka

දිවයිනේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාස 354 න් 240 ක්ම කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය සම්බන්ධයෙන් ඉහළ අවදානමක පවතින බව වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකය නිකුත් කළ නවතම සිතියමක දැක්වෙයි.

මෙම සිතියම සකස් කර ඇත්තේ දිවයිනේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාස මට්ටමින් පවතින අවදානම කාණ්ඩ 03 ක් යටතේ වර්ගීකරණය කරමිනි.

ඉකුත් දෙසැම්බර් 11 වනදා සිට දෙසැම්බර් 25 වනදා දක්වා ගතවූ දින 14 ක කාලය තුළ ආසාදිතයින් වාර්තා වීම මෙහිදී සැලකිල්ලට ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව ඉහළ කොවිඩ් ව්‍යාප්ති අවදානමක් සහිත කොට්ඨාස රතු පැහැයෙනුත්, ඊට අඩු අවදානමක් සහිත කොට්ඨාස ලා කොළ පැහැයෙනුත් දක්වා ඇති අතර කහ පැහැයෙන් පෙන්වා ඇත්තේ දින 14 තුළ ආසාදිතයින් වාර්තා නොවූ ප්‍රදේශ වේ.

එම සිතියමට අනුව දිවයිනේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාස 354 න් 240 ක්ම පවතින්නේ ඉහළ අවදානම් කාණ්ඩයේ වන අතර තවත් කොට්ඨාස 73 ක් අඩු අවදානම් තත්ත්වයේ පවතී.

අදාළ දින 14 තුළ ආසාදිතයින් වාර්තා නොවී ඇත්තේ කොට්ඨාස 41 ක පමණි.

මේ අනුව ඉහළ අවදානමක් සහිත සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාස ප්‍රමාණය මුළු කොට්ඨාස ප්‍රමාණයෙන් සියයට 67කි.