උණුසුම් පුවත්දේශීය

හිටපු අමාත්‍ය ටී බී ඒකනායක අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

T. B. Ekanayake

හිටපු අමාත්‍යවරයෙකු වන ටී. බී. ඒකනායක මහතා අභාවප්‍රාප්ත වී තිබේ.

මියයන විට ඒ මහතා 67වන වියේ පසුවිය.