උණුසුම් පුවත්දේශීය

හෙට සිට දුම්රිය ධාවනය සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද භාවිත කරමින්

හුදකලා ප්‍රදේශ ලෙස නම්කර ඇති පොලිස් බලප්‍රදේශයන්හී දුම්රිය නොනවත්වා ධාවනය කිරීමට තීරණය කර ඇති බව දුම්රිය ගමනාගමන අධිකාරීවරයා පවසයි.

දුම්රිය ගමනාගමන අධිකාරී ඩබ්ලිව්. ඩී රංජිත් පත්මලාල් මහතා පෙන්වා දෙන්නේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද භාවිත කරමින් හෙට (09) සිට උදෑසන සහ පස්වරු කාර්යාල දුම්රිය ධාවනය කිරීමට කටයුතු යොදා ඇති බවය.

දුම්රිය නොනවත්වන ප්‍රදේශ පහතින් දක්වා ඇත.