උණුසුම් පුවත්දේශීය

හෙට රාත්‍රී 8.00 සිට මුළු දිවයිනටම ඇඳිරි නීතිය පනවයි

Breaking News

අවධානම් කලාප ලෙස නම් කර ඇති කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර හා පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කවල හැර සෙසු දිස්ත්‍රික්කවලට හෙට(30) රාත්‍රී 8.00 සිට මැයි 04 වැනිදා උදෑසන 5.00 දක්වා ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.