උණුසුම් පුවත්දේශීය

26 අඟහරුවාදා සිට ඇඳිරි නීතිය රාත්‍රී කාලයට පමණි

Breaking News

ලබන (26) අඟහරුවාදා සිට දිවයිනේ සියලු දිස්ත්‍රික්කවල ඇඳිරි නීතිය නැවත දැනුම් දෙනතුරු ක්‍රියාත්මක වන්නේ රාත්‍රී 10.00 සිට අලුයම 4.00 දක්වා පමණක් බව ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.

එමෙන්ම ලබන 26 අඟහරුවාදා සිට කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක හැර සෙසු දිස්ත්‍රික්ක අතර ගමනාගමනයට අවසර ලබා දී ඇති බව ද ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය සඳහන් කළේ ය.