උණුසුම් පුවත්දේශීය

3 ශ්‍රේණියේ සිට 13 ශ්‍රේණිය දක්වා ඉගැන්වීම් කෙරෙන මෙහෙමයි

සුරක්ෂා සිසු රක්ෂණ

3 ශ්‍රේණියේ සිට 13වන ශ්‍රේණිය දක්වා පාසැල් දරුවන්ට සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි යන මාධ්‍ය තුනෙන්ම රූපවාහිනී වැඩසටහන් නිර්මාණය කර, රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික රූපවාහිනී සහ ගුවන් විදුලි නාලිකාවල සහයෝගය ඇතිව විකාශය කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සැළසුම් කර තිබෙන අතර එයට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිවී තිබේ.

කොවිඩ් - 19 වසංගත තත්ත්වය නැවත රට තුළ මතුවීම හේතුවෙන් නියමිත පරිදි පාසල් ආරම්භකිරීම ප්‍රායෝගික නොවන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පෙන්වා දෙයි.