උණුසුම් පුවත්දේශීය

ETI හිටපු අධ්‍යක්ෂවරුන්ට ඇප

එදිරිසිංහ ට්‍රස්ට් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් (ETI) ආයතනයේ හිටපු අධ්‍යක්ෂවරුන් වන නාලක එදිරිසිංහ, ජීවක එදිරිසිංහ, අංජලී එදිරිසිංහ සහ අසංක එදිරිසිංහ ඇප මත නිදහස් කර තිබේ.

කොළඹ ප්‍රධාන මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව ඔවුන් ඇපමත නිදහස් කර ඇත.

ඇප කොන්දේසි ලෙස එක් අයෙකුට රුපියල් ලක්ෂ 10ක මුදල් ඇපයක් සහ රුපියල් මිලියන 5ක ශරීර ඇප දෙකක් බැගින් නියම කර ඇත.

විදෙස් ගමන් තහනමක්ද ඔවුන්ට පනවා ඇති අතර සෑම මසකම අවසන් ඉරිදා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හමුවේ පෙනී සිටින ලෙසටද නියෝග කර තිබේ.