උණුසුම් පුවත්දේශීය

IOC ඉන්ධන මිල පහලට

LIOC පෙට්ට්‍රල් මිල ඉහල දමයි

ලංකා ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගම ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල අද (22) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට රුපියල් 5කින් අඩු කිරීමට තීරණය කර ඇත.