උණුසුම් පුවත්දේශීයව්‍යාපාරික

IOC ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 5කින් ඉහල දමයි

LIOC පෙට්ට්‍රල් මිල ඉහල දමයි

ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්ට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 5 කින් ඉහල දැමීමට ලංකා ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගම පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඔල්ටෙන් 92 වර්ගයේ පෙට්ට්‍රල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 142ක් වේ.

මෙම මිල ඉහල දැමීම අද (17) දීන මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක කෙරේ.