උණුසුම් පුවත්දේශීය

අත්‍යවශ්‍ය පුද්ගලයන්ට හැඳුනුම්පත් කඩිනමින් නිකුත් කිරීමේ විශේෂ වැඩපිළිවෙලක්

හදිසි හැඳුනුම්පත් කඩිනමින් නිකුත් කිරීමේ විශේෂ වැඩපිළිවෙලක්

ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ එක්දින සේවාව තවදුරටත් අත්හිටුවීමට තීරණය කර ඇතැයි පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

කොරෝනා වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් පසුගිය මාර්තු මස 16 වනදා සිට හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ එක්දින සේවාව තාවකාලිකව අත්හිටවනු ලැබු අතර, තවදුරත් ජනතාව විශාල වශයෙන් එක්රැස් වන එක්දින සේවාව අත්හිටුවීමට තීරණය වී ඇත.

නමුත් විභාග කටයුතු, සම්මුඛ පරීක්ෂණ කටයුතු, රියදුරු බලපත් ලබාගැනීම, විදෙස් ගමන් බලපත් ලබාගැනීම වැනි අත්‍යවශ්‍ය කටයුතු හේතුවෙන් ජාතික හැඳුනුම්පත් කඩිනමින් ලබාගැනීමට අවශ්‍ය පුද්ගලයන් වෙනුවෙන් විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල හරහා මේවන විට ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කර ඇත.

ඒ අනුව එම ඉල්ලුම්කරුවන්ගේ අවශ්‍යතාව ග්‍රාම නිලධාරීවරුන් මගින් තහවුරු කර ඔවුන්ගේ ඉල්ලුම්පත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ හැඳුනුම්පත් අංශයට යොමු කළ යුතුයි.

එලෙස යොමු කෙරෙන ඉල්ලුම්පත් එම කාර්යාලයේ නිලධාරීන් විසින් පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දත්ත පද්ධතියට ඇතුලත් කරනු ලබන අතර ඊට අදාළ හැඳූනුම්පත් කඩිනමින් සකස් කර ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් අදාළ ඉල්ලුම්කරුවන් වෙත යොමු කිරීමටයි සැලසුම් කර ඇත.

එමෙන්ම මාර්තු මස 16 වනදාට පෙර එක්දින සේවය යටතේ හැඳුනුම්පත ලබාගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් පත් සූදානම් කරගත් සියලුම ඉල්ලුම්කරුවන් ද තම ඉල්ලුම්පත් තවදුරටත් තමා භාරයේ තබාගෙන නොසිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පිහිටි හැඳුනුම්පත් අංශයට අදාළ අයදුම්පත යොමු කළ යුතු බවයි පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.

මීට අමතරව සාමාන්‍ය සේවය යටතේ යොමු කරන අයදුම්පත් ග්‍රාම නිලධාරී මගින් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කළ හැකි අතර ඊට අදාළ ජාතික හැඳුනුම්පත් ද අවම කාලයක් තුළ කඩිනමින් නිකුත් කිරීමටයි සැලසුම් කර ඇත්තේ.