ගොසිප්දේශීය

කවසාකි රෝගයට බියවන්න එපා – සෞඛ්‍ය අංශ

කවසාකි රෝගයට බියවිය යුතු නැත

කුඩා දරුවන් අතර පැතිර යන බව කියන කාවසාකි රෝගය සම්බන්ධයෙන් අනිසි බියක් ඇති කර නොගත යුතු බව ළමා රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය අනුරුද්ධ පාදෙණිය මහතා පවසයි.

වෛද්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ අදාළ රෝගි තත්ත්වය මීට වසර 20කට පමණ පෙර සිට මෙරට පැවති රෝගි තත්ත්වයක් වන අතර වාර්තා වන රොගින් සංඛ්‍යාවද ඉතා අවම මට්ටමක පවතින බවයි.