දේශීය

2020 අප්‍රේල් මස 24 දින සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය 2020 අප්‍රේල්මස 23 දින මධ්‍යහන 12.00 ට නිකුත් කරන ලදි.

කාලගුණ අනාවැකිය

බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්‍යම, වයඹ, දකුණු, ඌව සහඋතුරු මැද පළාත්වලත් මන්නාරමසහ වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කවලත් ප.ව. 2.00 න් පමණ පසුව තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ.

බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්‍යම සහ වයඹ පළාත්වල සහ අනුරාධපුර, ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්ක වල ඇතැම් ස්ථාන වලටමි.මී.75ක පමණ තරමක තද වර්ෂාපතනයන්ද ඇති වේ.

ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන විට අකුණු මඟින් සහ තාවකාලික තද සුළං මඟින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

සබරගමුව සහ මධ්‍යම පළාත්වල ඇතැම් ස්ථානවල උදෑසන කාලයේදී මීදුම් සහිත තත්ත්වයක් බලාපොරොත්තු විය හැක.

මුහුදු ප්‍රදේශ සඳහා කාලගුණ

මන්නාරම සිට පුත්තලම, කොළඹ, ගාල්ල, හම්බන්තොට සහ පොතුවිල් හරහා මඩකලපුව දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි අතර ඉහත මුහුදු ප්‍රදේශයේ ඇතැම් ස්ථාන වලට තද වැසි ඇති විය හැක.

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළංදකුණේ සිට නිරිත දක්වා වන දිශා වලින් හමා එයි.

සුළගේ වේගය පැ.කි.මී. (20-30) පමණ වේ.