උණුසුම් පුවත්දේශීය

කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 824 ක් දක්වා ඉහළට

කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන

අද(08) සවස 2 වන විට සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 824 ක් දක්වා ඉහළ ගියේය.

මේ වන විට සුවය ලැබු සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 240 ක් වෙයි.

තවත් පුද්ගලයින් 575 ක් වෛද්‍ය අධීක්ෂණය යටතේ සිටියි.

මේ වන විට ලංකාවේ කොරෝනා ආසාදනය වී පුද්ගලයින් 9 ක් මිය ගොස් තිබේ.