උණුසුම් පුවත්දේශීය

සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 440 දක්වා ඉහළ

කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන

මෙරටින් වාර්තාවන සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 440 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

සුවය ලැබු සමස්ත කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාව 118 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

මේ වන විට වෛද්‍ය අධීක්ෂණය යටතේ පුද්ගලයින් ගණනද 315 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇතැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

කොරෝනා ආසාදනය වීමෙන් ලංකාවේ මේ වන විට පුද්ගලයින් 7 දෙනෙක් මිය ගොස් තිබේ