දේශීය

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවෙන් රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික සේවකයින්ට දැනුම්දීමක්

පොදු ප්‍රවාහණය

කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් උද්ගත වී ඇති තත්ත්වය හමුවේ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශ වල වාර ප්‍රවේශපත්‍ර මගින් ගමන් පහසුකම් ලබාගත් කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයින් පමණක් දුම්රිය මගින් කොළඹ නගරයට ප්‍රවාහනය කිරිමට කටයුතු යොදා තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවය නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වෙන්නේ අදාල ආයතන වල අදාල දිනයන්හි දුම්රියෙන් කොළඹට ප්‍රවාහනය කළ යුතු පුද්ගලයින් නිෂ්චිතව හදුනාගෙන ඒ පිළිබඳ තොරතුරු පහත සඳහන් දුරකතන අංකයට හෝ ෆැක්ස් අංකයට යොමුකරන ලෙසයි.

ඒ අනුව, 011 24 32 128 හෝ 011 24 31 909 දුරකතන අංක ද 011 244 64 90 යන ෆැක්ස් අංකය වෙත ද තොරතුරු එවිය හැකි වේ.

නැතිනම් රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශ වල සේවකයින්ගෙන් ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවය ඉල්ලා සිටින්නේ [email protected] යන විද්‍යුත් ලිපිනයට තොරතුරු ලබාදෙන ලෙසයි