උණුසුම් පුවත්ගොසිප්දේශීය

කෙටි පණිවිඩය නැත්නම්, දුම්රිය ස්ථානයට එන්න එපා

පොදු ප්‍රවාහණය

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි වූ බවට කෙටි පණිවිඩයක් නොලැබුණු මගීන් දුම්රිය ස්ථානයට පැමිනීමෙන් වළකින්නැයි, නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා සඳහන් කළේ ය.

ලබන 18 වැනිදායින් ආරම්භ වන සතිය සඳහා ගමන්කළ හැක්කේ අද සිට 13 වැනි දා දක්වා ලියාපදිංචි වන වාර ප්‍රවේශපත්‍ර හිමි අයට පමණක් බව ද ඔහු සඳහන් කළේ ය.

එම සතියට ආදාළව ලියාපදිචිය සිදුකළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව තොරතුරු දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ www.railway.gov.lk නිල වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගත හැකි බව ද නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යධිකාරීවරයා ප්‍රකාශ කළේ ය.

මේ අතර දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී ගමනාගමන ගාමිණි සෙනවිරත්න මහතා සඳහන් කළේ, අදින් ඇරඹේන සතිය සඳහා කාර්යාල දුම්රිය 10 ක් යොදවා ඇති බවයි.