ගොසිප්දේශීය

මංතීරු නීතියෙන් යතුරුපැදි හා ත්‍රීරෝද රථ සඳහා වැඩි ඉඩක්

මංතීරු නීතිය හෙට සිට දැඩිව

බස් ප්‍රමුඛතා මංතීරුවේ ත්‍රීරෝද රථ සහ යතුරුපැදි සඳහා වැඩි ඉඩක් ලබා දීමට පියවර ගන්නා බව රථ වාහන පාලන හා මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ අධ්‍යක්ෂ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ඉන්දික හපුගොඩ මහතා පවසයි.

ඒ අනුව මංතීරු හතරක් ඇති මාර්ගයන් හි වම්පස තිබෙන පළමු හා දෙවන මංතීරු බස්රථ, යතුරුපැදි හා ත්‍රීරෝද රථ සඳහා වෙන්ව කර ඇති අතර මංතීරු තුනක් ඇති මාර්ගවල වම්පස පළමු මංතීරුවේ බස් රථවලට ගමන් ගත හැකි අතර, දෙවන මංතීරුවෙන් ඉස්සර කර ඉදිරියට යා හැකි බව ද ඒ මහතා කියා සිටියේය.

මෙයින් අනෙකුත් වාහනවලටත් තදබදයකින් තොරව ගමන් කිරීමට හැකිවෙනු ඇතැයි මෙයින් අපේක්ෂා කරන බව ද ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ ය.

කෙසේවෙතත් බස් මංතීරුවේ ම පමණක් යතුරුපැදි සහ ත්‍රිරෝද රථ ධාවනයට අනිවාර්ය කර තිබීම නිසා තමන් අපහසුතාවට පත්වන බවට ඇතැම් රියදුරන් සඳහන් කළේය.

මේ පිළිබඳව සැලකිල්ලට ගනිමින් අද දිනයේ සිට බස් ප්‍රමුඛතා මංතීරුවේ ත්‍රීරෝද රථ සහ යතුරුපැදි සඳහා වැඩි ඉඩක් ලබා දීමට පියවර ගන්නා බව පොලිසීය පවසයි.