උණුසුම් පුවත්දේශීය

සාමාන්‍ය පෙළ සෞන්දර්ය ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ

2020 අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය

කොවිඩ් -19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ සෞන්දර්ය විෂයන්හි ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ නොපැවැත්වීමට විභාග දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව පාසල් පාදක තක්සේරුකරණය යටතේ ලබා ගන්නා ලකුණු මගින් අවසන් ලකුණු තීරණය කිරීමට පියවරගන්නා බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් සනත් පූජිත මහතා පැවසීය.

“මේ පිළිබඳව පසුගිය වසර 5ක පාසල් පාදක තක්සේරු කළ ළකුණුත් සැබෑ ලෙසම පවත්වන ලද ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණවල ලකුණුත් පිළිබඳව  විශ්ලේශනයක් මගින් පරීක්ෂා කරලා බලපුවාම මේ ලකුණු වර්ග දෙක අතර ධනාත්ම සම්බන්ධතාවයක් පෙන්නුම් කළා,” යනුවෙන් ද විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් සනත් පූජිත මහතා ප්‍රකාශ කළේය.