උණුසුම් පුවත්දේශීය

ලබන ඉරිදා මුළු දිවයිනටම ඇඳිරි නීතිය

ඇඳිරි නීතිය

කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රීක්ක දෙකෙහි ඇඳිරි නීතිය නැවත දැනුම් දෙන තුරු දිගටම ක්‍රියාත්මකව පවතී.

සෙසු දිස්ත්‍රික්කවල ලබන 16, සෙනසුරාදා තෙක් රාත්‍රී 8.00 සිට අලුයම 5.00 දක්වා ඇඳිරි නීතිය බලපැවැත්වෙයි.

මේ අතර ලබන ඉරිදා(මැයි 17) මුළු දිවයිනටම ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක බව ද ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසයි.

කොළඹ සහ ගම්පහ හැර සෙසු දිස්ත්‍රික්කවල ඇඳිරි නීතිය මැයි 18, සඳුදා අලුයම 5.00 ට ලිහිල් කිරීමෙන් පසු මැයි 23 සෙනසුරාදා දක්වා ක්‍රියාත්මක වනුයේ රාත්‍රී 8.00 සිට අලුයම 5.00 දක්වා පමණි.